Skip to content

Maak direct een afpraak:

Privacyverklaring Therapie Plus

Privacyverklaring Therapie Plus

Als je bij mij onder behandeling bent, vertrouw je je persoonlijke gegevens aan ons toe. Ik waardeer dit vertrouwen en zal je gegevens met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid behandelen. In deze privacyverklaring beschrijven ik hoe Therapie Plus omgaat met jouw persoonsgegevens. Therapie Plus is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  73658286.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Therapie Plus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt ofwel ik deze gegevens met jouw toestemming doorkrijg van jouw werkgever die onze opdrachtgever is. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of door het invullen van het contactformulier op deze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Therapie Plus verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond ”toestemming van de betrokken persoon” en de rechtsgrond “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst” en met de volgende doelen:

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• Verzenden van de nieuwsbrief

• Je te informeren over wijzigingen van de diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Therapie Plus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat Therapie Plus daartussen zit. Hoe ik persoonsgegevens beveilig, Therapie Plus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Therapie Plus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Delen van persoonsgegevens met derden verstrekt uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website

De website van Therapie Plus verzamelt je gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan je persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van website bezoek of de pagina’s die veel bezocht worden. De website en e-mail van Therapie Plus wordt gehost door TransIP. Als je contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van TransIP. Op het moment dat je contact opneemt met Therapie Plus via mail, dan worden die gegevens die je meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver.

Cookies

Therapie Plus maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Therapie Plus gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we onze dienst zoveel mogelijk kunnen aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijnhet-en-wat-doe-ik- ermee. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Therapie Plus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt daartoe een verzoek indienen per e-mail naar info@therapieplus.nl.

Klachten

Therapie Plus wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Voor vragen over deze privacyverklaring en de verwerkingen die ik doe, kun je contact opnemen met Lisette Nederstigt per mail aan info@therapieplus.nl, of telefonisch 06- 18132938.