Skip to content

Maak direct een afpraak:

 

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen tussen de therapeut van Therapie Plus en de cliënt.

 1. AANMELDEN/AANSPRAKELIJKHEID
  Aanmelden voor een behandeling geschiedt na telefonische aanmelding of via de agenda op de site. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen- en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling. De behandelaar is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.
  2. GEZONDHEID

  Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of  hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding geschiedt in overleg met de behandelend arts/specialist. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige (pijn)klachten.
  3. GEHEIMHOUDING

  Therapie Plus hanteert een geheimhoudingscode en zal niet zonder uw toestemming vertrouwelijke informatie door geven aan derden (ook geen emailadres, telefoon of mobielnummer).
  4. BETALING                                                                                                                                                                                                             
         Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen binnen 7 dagen betaald te worden. Bij betalingsachterstand is Therapie Plus gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.                                                                                5. ANNULEREN                                                                                                                                                                                                      Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. De annulering dient telefonisch, via email of WhatsApp gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.