Over Lisette Nederstigt

Sinds 2004 ben ik als fysiotherapeute werkzaam. Al snel begon ik mij af te vragen of er meer was waar ik de mens mee kon helpen om van zijn/haar klachten af te komen. Vragen die ik toen had waren bijvoorbeeld; waarom is niet iedere rugklacht hetzelfde? Hoe komt het dat als je hier drukt je daar pijn hebt? Wat doen gedachten met de mens? Hoe komt het dat als iemand veel ballast in het leven heeft meegekregen, diegene er vaak ook minder vitaal bij loopt? Wat kunnen we zelf aan ons gezondheid doen? En laat ons lichaam ons bij een chronische ziekte écht in de steek?

Na diverse opleidingen en cursussen gevolgd te hebben en vele boeken gelezen te hebben, kreeg ik antwoord op mijn vele vragen en kwam ik erachter dat een combinatie van deze kennis ervoor zorgde dat de klanten sneller en gemakkelijker van hun klachten afkwamen. Mijn behandeling is gebaseerd op fysieke, mentaal, emotioneel en spiritueel(=zingeving) niveau. Door studie, kennis en ervaring die ik heb opgedaan ontdekte ik dat het mogelijk is om jezelf te resetten. Je maakt weer contact met je ware ik, zonder de lading van alle ballast die er in het leven aan toegevoegd is.  Zo ontstond mijn Therapie Plus methode. Een klacht of ziekte geeft aan dat de harmonie verstoord is en mijn behandeling is erop gericht om het evenwicht op alle niveaus te herstellen. Als je langdurig uit balans bent op het mentale vlak (zoals angsten, piekeren, stress of trauma) kan dit uiteindelijk leiden tot emotionele onbalans (zoals somber voelen, snel huilen of gauw boos worden). Dit kan weer leiden tot lichamelijke onbalans in de vorm van allerlei (pijn)klachten en ziektes. De therapie kan ook aanvullend, dus naast reguliere en andere alternatieve therapieën, worden toegepast. Het is een veilige en natuurlijke behandelwijze. Met mijn Therapie Plus behandeling wil ik je bewuster van jouw lichaam laten worden. Je leert hoe je zelf aan je gezondheid en welzijn kan werken en, indien nodig, leer je hoe je (weer) de regie over je leven terug kan nemen. Jij gaat er dus zelf voor zorgen dat je klachten minder worden. Natuurlijk doe je dit niet alleen en zal ik je in dit proces begeleiden. Je zal merken dat er weer energie door je lichaam gaat stromen en je weer zin krijgt in het leven en jij leven gaat leven zoals het bedoeld is.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen tussen de therapeut van Therapie+ en de cliënt.


 1. AANMELDEN/AANSPRAKELIJKHEID
  Aanmelden voor een behandeling geschiedt na telefonische aanmelding of via de agenda op de site. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen- en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling. De behandelaar is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.


  2. GEZONDHEID

  Waanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of  hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding geschiedt in overleg met de behandelend arts/specialist. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige (pijn)klachten.


  3. GEHEIMHOUDING

  Therapie Plus hanteert een geheimhoudingscode en zal niet zonder uw toestemming vertrouwelijke informatie door geven aan derden (ook geen emailadres, telefoon of mobielnummer).


  4. BETALING

  Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen binnen 7 dagen betaald te worden. Bij betalingsachterstand is therapie+ gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de client aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


  5. ANNULEREN

  Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.